Akce IN Body!

4.6.2014

Náš partner v sočastné době nabízí jedinečnou nabídku měření IN Body za bezkonkurenční cenu!!!

Jedná se o lékařsky vyvinutý přístroj pro analýzu a diagnostiku složení lidského těla pomocí světově unikátní metody DSM-BIA - přímo rozdělující, více frekvenční, bioelektrická analýza celkové skladby těla.

Což je měření kompozice těla malým, bezpečným elektrickým proudem procházejícím tekutinami svalových tkání, kdy při průchodu tukovou tkání se setká s odporem a tento se nazývá - bioelektrickou impedancí. Z takto naměřené hodnoty impedance, hmotnosti, výšky a dalších korekcí přístroj vypočítá přesné hodnoty tělesné kompozice měřené osoby.

Této unikátní technologii bylo uděleno pět světových patentů v USA, Kanadě, Japonsku, Korei, Anglii, Itálii, Francii, Německu a dalších zemích EU. 8 bodový dotykový systém umožňuje multifrekvenční měření, čímž dosahuje přesných výsledků měřené osoby a to bez ohledu na empirické odhady. To znamená, že měří přesně danou osobu ať už se jedná o dítě, sportovce, starší osoby, silně obézní jedince bez odhadů a to od 5 - 99 let i s ohledem na androidní typ. Rozděluje a měří tělo v pěti válcích 2 ruce, 2 nohy a trup jednotlivě, každou část samostatně. Měření se provádí naboso a celkový čas nepřesáhne 1 minutu.

Vyloučeny jsou osoby s kardiostimulátorem, inzulínovou pumpou nebo jiným elektronickým zařízením v těle, osoby jimž chybí končetina. Sporné mohou být i výsledky u osob s jakýmkoli kovem v těle. Těhotným ženám není měření nebezpečné, ovšem je dobré zvážit, zda má měření smysl - matoucí výsledky. Naměřené údaje jsou v přehledných tabulkách s aktuální hodnotou a optimálním doporučením vypočteným /nikoli odhadovaným/ přesně pro měřenou osobu.

Při opakovaném měření získáme srovnávací tabulky vývoje skladby těla v jeho jednotlivých částech.

Pro koho není měření určeno?

Vyloučeny jsou osoby s kardiostimulátorem, inzulínovou pumpou nebo jiným elektronickým zařízením v těle, osoby jimž chybí končetina. Sporné mohou být i výsledky u osob s jakýmkoli kovem v těle. Těhotným ženám není měření nebezpečné, ovšem je dobré zvážit, zda má měření smysl - matoucí výsledky.

Co je doporučeno před měřením?

  • zvážit si oděv ve kterém se budete měřit bez ponožek - přístroj má funkci odečtu váhy
  • odstranit všechny předměty z kapes
  • pokud nebyly součástí váženého oděvu - sundat šperky, hodinky a podobné předměty
  • nejíst min.2,5 a nejlépe 3 hodiny a nepít 1 hodinu - použít toaletu
  • den před nenavštívit saunu
  • den před nevykonávat náročný sportovní výkon
  • pokaždé se měřit za zhruba stejných podmínek
  • ženy těsně před a v době menstruace není vhodné měřit s s ohledem na zadržování tekutin v těle

Cena vyšetření?

400,- Kč 200,- Kč

Telefonická rezervace na čísle 739 669 131 (recepce BUDUFitclub)